Holobalance ετα ελληνικά Holobalance in italiano Holobalance auf deutsch Holobalance auf niederländisch Holobalance na srpskom

Holobalance na srpskom

How can technology help us age healthier, or is virtual reality technology just for games?

Holobalance on Serbian portal:
https://105.rs/kako-nam-tehnologije-mogu-pomoci-da-zdravije-starimo-ili-da-li-je-tehnologija-virtuelne-realnosti-samo-za-igrice

Kako nam tehnologije mogu pomoći da zdravije starimo, ili da li je tehnologija virtelne realnosti samo za igrice?

U poslednja dva veka prosečna dužina čovekovog života se povećala za duplo. Polovinom 19. veka većina ljudi je živela jedva nešto više od 40 godina, dok je početkom 21. veka prosečan životni vek čoveka dostiže 80 godina.

Ovo je ogroman napredak, ali on nosi svoje izazove. Stariji ljudi se suočavaju sa problemima poput usamljenosti, bolesti, gubitka nezavisnosti …

Jedan od velikih problema starijih je održavanje ravnoteže. Oko 10% populacije iznad 65 ima vrtoglavice i problem sa održavanjem ravnoteže, što sa sobom vuče i veliki rizik od pada. Treba naglasiti da su padovi vodeći svetski uzrok nenamernih povreda i preloma kuka koji povećavaju rizik od mortaliteta, naročito u 60 -im godinama.

Održavanje ravnoteže je kompleksan problem na koji utiču vizuelne, somatosenzorne, vestibularne informacije ljudskog tela, kao i mišićno-koštana funkcija organizma. Poremećaji ravnoteže usled progresivnog gubitka funkcionisanja senzornih informacija vezanih za uzrast i nemogućnosti kontrole kretanja tela smatraju se globalnom epidemijom prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji.

Pokazalo se da fizioterapija ravnoteže i hoda poboljšava stabilnost držanja, povećava samopouzdanje i kvalitet života. Sa druge strane, trenutno svetski zdravstveni sistem ne raspolaže dovoljnim brojem fizioterapeuta kako bi se omogućila stručna pomoć ljudima sa poremećajima ravnoteže.

Rešenje nude naučnici i inženjeri koji kroz niz projekata pokušavaju da pomognu da rešimo ovaj problem. Jedan od takvih projekata je naučni projekat Holobalance (https://holobalance.eu/) podržan od strane Evropske komisije kroz Horiont 2020 program. Trinaest institucija (fakulteta, klinika, firmi i NVO) ponudio rešenje za poremećaj ravnoteže, a među njima i naše dve firme Eipix Entertainment i Novog Sada i BioIRC iz Kragujevca.

HOLOBalance pruža virtuelnog fizioterapeuta koji pokazuje pravilno izvođenje vežbi, takođe uključuje i niz virtuelnih igara koje se igraju izvođenjem odgovarajućih pokreta. Ceo sistem koristi proširenu stvarnost (Augmented reality) kako bi omogućio izvođenje vežbi u kućnim uslovima i motivisao pacijente da istraju u terapiji. Sistem uključuje i senzore za praćenje pokreta čime se u svakom trenutku zna kakav je pokret tokom terapije pacijent napravio, tako da nadležni fizioterapeut može pratiti performanse i napredak pacijenta, kao i da menja vežbe u skladu sa napretkom pacijenta bez potrebe da pacijent dolazi na kliniku. HOLOBalance nudi rešenje za klinike nadomešćujući manjak stručne radne snage za ovaj problem.

Kako produženje životnog veka čoveka nosi sa sobom porast medicinskih problema ljudi i udara na zdravstveni sistem svake zemlje, raste potreba za naučno zasnovanim rešenjima kao što je HOLObalance koja pomažu ljudima da žive zdravije i sa boljim kvalitetom života.

Potrebno je iskoristiti napredak tehnologije, kojeg smo svedoci svakodnevno, i upotrebiti je kako bi odgovorili na rastuće medicinske izazove današnjeg i budućeg društva, kako bi se ljudima obebedilo kvalitetno starenje.